Vilkår og betingelser

Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hos Yogaværkstedet indsamler vi en række informationer når du tilmelder dig en aktivitet hos os. Vi indsamler data for at kunne:

- Sende dig markedsføringsmateriale
- Give dig yderligere information og detaljer, hvis du har tilmeldt dig et arrangement
- Håndtere fakturaer, ordrebekræftelser og bookinger

Vi indsamler f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer m.m.

Dine personlige data bliver opbevaret så længe, som det er nødvendigt. Det betyder, at når din personlige data ikke længere vil være relevant for Yogaværkstedet at bevare, vil de blive slettet på en sikker måde.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, Yogaværkstedet behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes hvis det ikke længere er nødvendigt for Yogaværkstedet at beholde din data.

Yogaværkstedet kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår Yogaværkstedet med at håndtere Yogaværkstedets administration, som f.eks. bogholderi m.v.

Ligeledes videregiver Yogaværkstedet dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, Yogaværkstedet er forpligtet hertil.

Du har ret til, til enhver tid, at:

- anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
- modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
- at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du er meget velkommen til at skrive til mig på e-mail yogavaerkstedet@gmail.com, hvis du har spørgsmål.