Købs- og betalingsbetingelser

Tilmelding og betaling: 

Faste hold, workshops og events betales via MobilePay eller bankoverførsel. Din tilmelding er først gældende når din betaling er registreret, og du har modtaget en bekræftelse på tilmelding. Tilmelding er bindende og refunderes ikke, og på faste hold er den personlig og kan ikke videregives. For nogle workshops og events gælder, at hvis du bliver forhindret efter at betaling er modtaget, er du velkommen til at give eller sælge din plads videre.

Du er velkommen til at være med en enkelt prøvetime til en pris af DKK 80,00, hvorefter du skal købe et klippekort. Betaling for prøvetimen fratrækkes ved køb af klippekort.

Vi forbeholder os retten til at aflyse ved for få deltagere. Dette resulterer i fuld tilbagebetaling af det indbetalte beløb. Fortrydelsesretten frafalder ved køb af dette arrangement i henhold til reglen om frafalden fortrydelsesret ved køb af fritidstilbud.

Ved sygdom: 

Skulle du blive syg eller forhindret i at komme, så tilbyder jeg, at du er velkommen på et andet hold, såfremt der er plads og efter aftale med mig. Dette gælder ikke for workshops. Hvis jeg må aflyse undervisningen tilbydes du en ekstra undervisningsgang i forlængelse af sæsonen eller på et af de andre hold i Yogaværkstedet. Bliver en workshop aflyst, refunderes det fulde beløb. Når et hold er afsluttet er det ikke muligt at overføre evt. mistede undervisningsgange til et andet hold eller til næste sæson, ej heller at få refunderet hverken hele eller dele af beløbet.

Kontakt mig ved spørgsmål på e-mail yogavaerkstedet@gmail.com.